مشاوره و فروش: 09921001472
تلفنتان را ثبت کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

کارتن آماده مادر - جعبه سازی آیس پلاس

کارتن آماده مادر سایز 22×25×45
کد:C61010
کارتن آماده مادر سایز 26×30×30
کد:C61006
کارتن آماده مادر سایز 27×30×34
کد:C61009
کارتن آماده مادر سایز 32×32×54
کد:C61008
کارتن آماده مادر سایز 22×36×26
کد:C61001
کارتن آماده مادر سایز 22×41×31
کد:C61000
کارتن آماده مادر سایز 22×21×31
کد:C61002
کارتن آماده مادرسایز 24×25×43
کد:C61003
کارتن آماده مادرسایز 25×40×28
کد:C61004